Foci és irodalom

2012.01.16. 15:25

Bombagól a magyar irodalom kapujába

Markovits Teodóra írja: "Esterházy Péternek sikerült a lehetetlen: létrehozta a matematika és a labdarugás irodalmi szintézisét. Illetve hát a dolog persze nem ilyen egyszerű.
 
Első lépésként az író elvégezte a futball matematikai modellezését. Abból indult ki, hogy a labdarúgás mozzanatait - mint entitásokat  - olyan fizikai létezőknek tekintette, amelyek kauzális hatások rendszerében feltételezik és határozzák meg egymást, s mint ilyenek, adekvát módon modellezhetők a matematika eszköztárával. A feltevés pozitív eredményt hozott, a focimeccs során adódó helyzetek és folyamatok, mivel a fizikai valóság részét képezik, jól megragadhatók egy alapjában idegen, de univerzális rendszer - a matematika - leképező-modellező apparátusával.
 

Eredményül egy olyan bonyolult algoritmus adódott, mondhatni egyfajta transzferár nyilvántartás, amely végül biztosította, hogy ne létezzen, ne létezhessen olyan mozzanata  bármely focimeccsnek, amely ellentmond a  felállított végső nagy egyenletnek. Ettől kezdve minden behelyettesíthetővé, kiszámíthatóvá vált, és a labdarúgói események nem lettek egyebek megoldási gyököknél.

Ez idáig voltaképpen nem sokkal több egy mérnöki feladat pontos teljesítésénél. Ám Esterházy Péter nem lenne az, aki, ha itt megtorpant volna. Dehogy akart ő matematikai algoritmust, ő egy új könyvet akart, ám univerzális foci-képlete, bármilyen bonyolult és terjedelmes is legyen, mégis elférne három könyvoldalon. A nagy ötlet lényege azonban csak ezután következett: az író, vérbeli posztmodern gesztussal, a labdarúgói mozzanatokat nyelvi alakzatokkal helyettesítette be, majd képlete segítségével generálni kezdte a lehetséges megoldásokat. Éppen annyit generált belőlük, amennyire szüksége volt ahhoz, hogy egy új könyv lapjait megtöltse vele.  Ezután már csak olyan címet kellett keresnie, amely egyszerre szimbolizálja a matekot és a focit: nem lehetett kétséges, hogy találni fog ilyet. És lőn.

És lőn Egy új Esterházy, a Tompaszöglet, és az olvasó csak ámul és bámul, és miközben azt hiszi, hogy regényt olvas, valójában egy matematikailag modellezett focimeccset szurkol végig. Semmi kétség: kedvenc írója újra bombagólt lőtt a magyar irodalom kapujába."

süti beállítások módosítása