Razz (Seven card stud low)

2013.06.03. 10:55

A razz (seven card stud, kizárólag alacsony kezekkel) egy olyan pókerjáték, melyben a mutatáskor a legjobb ásztól ötösig pókerkézzel lehet elnyerni a potot. Hasonló akárcsak az összes póker játék, azonban a razz játék során mindegyik játékos hét-hét lapot kap, a nyertes megállapításánál azonban csak az egyes játékosok birtokában lévő lehető legjobb ötlapos kezek számítanak. A seven card stud hi/lo és az omaha hi/lo játékokkal ellentétben a razz játékban a potot elnyerő kéznek nem kell a „nyolcas határ” követelménynek megfelelnie.

razz.png

A razz játékban az „ásztól ötösig”, más néven „Kalifornia” rendszert használjuk a kezek erősségének meghatározásakor. A sor és a flöss nem számít az értékelésnél, és az ász mindig alacsonynak számít, tehát a lehető legjobb kéz a „kerék”: 5, 4, 3, 2, A. A kezek rangsorolásának megértéséhez nyújt segítséget az alábbi példa, amelyben a razz kezek a kevésbé erőstől (ritkán nyeri meg a potot) a legerősebbig (a legjobb) terjednek.

 • 3, 3, 3, 5, 5
 • K, K, 4, 3, 2
 • 2, 2, 7, 6, 5
 • A, A, T, 9, 8
 • K, Q, J, T, 9
 • K, Q, J, T, 7
 • 9, 8, 7, 6, 5
 • 9, 7, 6, 5, 3
 • 9, 7, 6, 5, A
 • 6, 5, 4, 3, 2
 • 6, 4, 3, 2, A
 • 5, 4, 3, 2, A

Érdemes megfigyelni, hogy a pár nélküli alacsony kezeket mindig a legmagasabb laptól kezdve értékeljük. Például a 10. sz. példa „hatos alacsony” lenne, mivel a kombináció legmagasabb lapja a hatos. Hasonlóképpen, a 9. sz. kombináció „kilences alacsony”, az 5. sz. pedig „király alacsony”.  A pókeres nyelvezetben még jobban megkülönböztetjük a lapok értékét, így tehát a 11. sz. kombináció „hatos-négyes alacsony” lenne, ami veri a 10. sz. kombinációt, ami „hatos-ötös alacsony”.

A razz szabályai

Ante
A razz játék kezdete előtt minden játékos megteszi a névleges összegű antét (az anték pontos összege a játéktól függ, mindig az asztal címsorában található meg). Az ante befizetése előfeltétele annak, hogy a játékos lapot kapjon. Például a fent látható képen az ante 0,15 $ egy 1 $/2 $ játékban.

A harmadik utca
Kezdéskor minden játékos három lapot kap, két zárt kártyát és egy nyílt lapot. A razzben az lesz a kezdő játékos, akinek a legmagasabb értékű nyílt lap jut, ő rakja be a „bringint”, és köteles elkezdeni a játékot. Köteles megtenni egy névleges értékű tétet (a bringin pontos összege a játéktól függ) vagy egy teljes kistétet. A pókerasztalnál ülő játékosok az óramutató járásával egyező irányban kerülnek egymás után sorra mindaddig, amíg a licitkör véget nem ér.

A negyedik utca
Ekkor minden játékos kap egy nyílt lapot, ez a „negyedik utca”. Először az a játékos kerül sorra, akinek nyílt lapjai a legerősebb (vagyis a legalacsonyabb) értéket adják. A szabályok ennek a játékosnak két lehetőséget adnak: passzolhat vagy nyithat. Licitálni kistéttel lehet (2 $/4 $-os játékban 2 $-ral). Egy licitkör következik.

Az ötödik utca
Ekkor minden játékos kap egy nyílt lapot, ez a „ötödik utca”. Ismét csak az a játékos kerül először sorra, akinek nyílt lapjai a legalacsonyabb értéket adják. A fenti képen látható esetben például a nyolcas magassal rendelkező játékos cselekszik elsőként, mivel az ő látható lapjai erősebbek, mint a másik két játékos hetes párja, illetve dáma magasa. A nyolcas magassal rendelkező játékos passzolhat vagy nyithat a nagytét összegével, amit a képen látható esetben már meg is tett.
Egy licitkör következik.
Az ötödik utcától kezdődően a leosztás hátralévő részében minden nyitás és emelés nagytétekben történik (a fenti képen látható 1 $/2 $-os alapon folyó játék esetében ez 2 $-t jelent).

A hatodik utca
Ekkor minden játékos kap egy nyílt lapot, ez a „hatodik utca”. Ebben a licitkörben is az a játékos kerül először sorra, akinek nyílt lapjai a legalacsonyabb értéket adják. Egy licitkör következik.

A hetedik utca (más néven a river)
Végül minden egyes játékos megkapja hetedik, egyben utolsó lapját, mely színnel lefelé kerül kiosztásra, így minden játékos csak a saját lapját ismerheti. Ahogy a korábbi utcákon, most is először az a játékos kerül sorra, akinek nyílt lapjai a legalacsonyabb értéket adják. Ez az utolsó licitkör, amennyiben több mint egy játékos marad a végére, a mutatás következik.

Mutatás - a nyertes megállapítása
Amennyiben a játék utolsó licitkörének befejezése után egynél több játékos marad játékban, úgy az utolsó licitáló, illetve emelő mutatja meg először lapjait. Amennyiben az utolsó körben senki sem licitált, úgy az osztás szerinti legkorábbi játékos fedi föl először a lapjait (1-es szék, 2-es szék és így tovább). A mutatáskor még játékban lévő játékosok ezután az óramutató járásával megegyező sorrendben mutatják meg lapjaikat.
A nyertes a legjobb ötlapos ásztól-ötösig kezet birtokló játékos. Ne feledjük, hogy (a seven card stud hi/lo és az omaha hi/lo játékokkal ellentétben) nincs „érvényességi szabály”, a razz rangsorolása szerinti legjobb kezet birtokló játékos nyeri el a teljes potot. Miután a nyertes megkapta a potot, indulhat a következő razz leosztás.
Ha kettő vagy több azonos értékű kéz van, egyenlően oszlik el közöttük a pot. A pot szétosztásának szempontjából a színek között nem teszünk különbséget.

A licitálási lehetőségek
A razz játékban csakúgy, mint más pókervariációk esetén, a játékosok a következő lehetőségek közül választhatnak: dobás, passz, nyitás, megadás és emelés (fold, check, bet, call és raise). Azt, hogy a fenti lehetőségek közül melyek állnak rendelkezésre, az előző játékosok cselekedetei határozzák meg. A dobás lehetősége mindig minden játékos előtt nyitva áll, ekkor lapjai bedobásával feladja a potért folytatott küzdelmet. Ha még senki nem nyitott, akkor a soron következő játékos passzolhat, ezzel emelés nélkül megtarthatja a lapjait, vagy nyithat is. Ha egy játékos nyitott, akkor a többi játékos dobhat, megadhat vagy emelhet. Megadáskor annyi zsetont kell berakni, amennyit az előző játékos hívott. Emeléskor nem csak álljuk az előző tétet, hanem meg is emeljük azt. A fix limit játékokban a nyitások és emelések összege előre meghatározott.

Kiegészítő razz szabályok és szituációk

 • Annak érdekében, hogy azonos értékű lapok esetén el lehessen dönteni, kinek kell beraknia a bringint, a razz játékban a színeknek is van rangsora. Ez csökkenő sorrendben a következő: pikk, kőr, káró és treff. A magasabb színnel rendelkező játékosnak kell beraknia a bringint. Ha tehát egy leosztás kezdetekor a kőr dáma és a káró dáma is látható, és nincs dámánál magasabb nyílt kártya az asztalon, a kőr dámát birtokló játékosnak kell beraknia a bringint. (Ne feledjük, hogy a mutatáskor már nem érvényes ez a szabály, ott egyenértékűek a színek!)
 • Amennyiben a harmadik utcán a legmagasabb látható lappal rendelkező játékos allin kerül az ante berakása után, és így nem tudja berakni a bringint, a bringin berakásának kötelezettsége a balján ülő játékosra száll, függetlenül annak látható lapjától.
 • Mivel a stud típusú játékokat nyolc játékos játszhatja, de a pakli csak 52 kártyát tartalmaz, előfordulhat, hogy elfogynak a lapok, mielőtt még leosztásra kerülne a hetedik utca. Ebben a nagyon ritka esetben, egy „közös lap” kerül leosztásra színnel felfelé az asztalra, melyet minden, még játékban lévő játékos felhasználhat keze kialakításához.

__________________________

laptop sound card

süti beállítások módosítása